VMS ecosystem revisited

requin 6.jpg

HP-Interex har genomfört sin enkät på två sätt:

 • genom ett detaljerat frågeformulär som omfattar de flesta av våra frågeställningar. Det här formuläret finns på engelska och på franska och kan fyllas i direkt online eller skickas till HP-Interex,
 • genom en telefonkampanj med ett antal enkla frågor som riktar sig till de franska eller fransktalande kontakter som vi framför allt skaffat oss under TUD-mötet i Paris.

Vi har hittills fått in ganska få svar genom det första tillvägagångssättet, men innehållet har varit mycket intressant. I våra huvudartiklar kommer vi att återge de frågeställningar, analyser och råd som vi fått i enkäten. Vi kommer också att använda dem som utgångspunkt för diskussioner i ett forum som vi planerar att lansera snart.

Telefonkampanjen väckte ett stort intresse hos de personer som vi kontaktade.

Bland alla dem vi kontaktat visade 69 % intresse för enkäten.

Sammanfattningsvis har vi hittills fått in ett trettiotal svar från representanter för företag som aktivt använder OpenVMS.

Det här antalet är mycket lägre än det exakta antalet franska eller franskspråkiga webbplatser: storföretagen sköter sina relationer på ett anonymare sätt, direkt med HP. Många av de små och medelstora företagen, organen för lokala offentliga tjänster, föreningar och industriavdelningar har passiva eller relativt passiva webbplatser och dem har vi ingen kontakt med.

Vi ställde följande frågor per telefon:

 • industrisektor?
 • använder ni VAX, Alpha eller Itanium?
 • vilka följder får beslutet som fattades i juni 2013 för er?
 • vilka följder får det för er relation med HP?
 • vilket scenario tycker ni skulle vara bäst:
 • en fortsättning för OpenVMS under ett HP-konsortium/tredje part/klienter
 • en fortsättning för OpenVMS under en större aktör
 • övergång av hela eller delar av OpenVMS till Open Source
 • accepterar ni att era åsikter publiceras i ert namn
 • vill ni bli underrättad om de åtgärder som HP-Interex kommer att vidta beträffande OpenVMS

(Functions : 1) General Management of company, 2) IT Management of company, 3) IT manager, 4) Expert )

 

(Wich Hardware ; How many Itanium : less than 5, between 5 to 10 between 10 to 50, above 50)

(Inticipated cost impacts : 1) light, 2) important, 3) havy, 4) very havy)

(Impact on the relationship with HP : 1) light, 2) waiting for efforts from HP, 3) partial loss of trust in HP, 4) total loss of trust in HP)

Det är uppenbart att beslutet framkallar en allvarlig kris och att förtroendet för HP skadats i mycket hög grad.

En del märkliga situationer har uppstått: minst två webbplatser höll på att gå över från VAX till Itanium och de befinner sig nu i en rätt paradoxal situation.

Majoriteten exprim åsikter om förändrade aktörer scenariot:

(1) moving to Open Source, 2) recovery by an IT major, 3) recovery by a HP / third party / customers consortium)

 

Flertalet av aktörerna accepterar att deras åsikter publiceras. Det är ännu ett tecken på krisens allvar. Ekosystemet OpenVMS är i vanliga fall en mycket diskret krets. Den här beteendeförändringen kan bara förklaras som ett uttryck för en stark irritation.

Likväl publicerar vi inte reaktionerna med namnuppgift (utom efter direkt uppmaning). Vi nämner bara sektor och typ av företag. Vi gör valet med upphöjt lugn: enligt oss är det hur som helst viktigt att inte någon analys påverkas av aktörer inom kretsar som sysslar med utvärdering eller beslutsfattande, vare sig internt eller externt.Tjänster (1)Offentliga

Sektor :

 • Tjänster (1)
 • IT-företag (5)
 • Bank (1)
 • Finans (4)
 • Transport (3)
 • Hälsa (3)
 • Kemisk industri (2)
 • Telefon (2)
 • Bil (1)
 • Stålindustrin (1)
 • Aeronautics (1)
 • Kärnkraft (1)
 • Andra Industries (4)

Det första resultatet är naturligtvis bara ett delresultat. Vi når bara den franskspråkiga allmänheten, och bara en bråkdel av den. Dessutom har frågor per telefon en mycket begränsad räckvidd.

Vi uppmanar därför alla läsare att gå vidare med den här verksamheten och besvara det detaljerade frågeformuläret eller på annat sätt delge oss sina synpunkter.

 

också läsa vår analys : Två åtgärder
 

HP-Interex France avslutar med den här publiceringen sitt arbete under andra halvåret 2013 för OpenVMS. Finansieringen av den här verksamheten fastställdes i juli 2013 till ett belopp av 10 000 €. Hittills har 8 500 € använts. Den här budgeten är naturligtvis väldigt liten i jämförelse med de finansiella insatser för OpenVMS som krävs nu. För HP-Interex-gruppen utgör den emellertid en betydande insats. Vad som närmast ligger framför oss är också att fundera över finansieringen. Den kan ske genom medlemmar, genom sponsring och med stöd av huvudleverantören. Det är viktigt för oss att påpeka att alla insatser medför en kostnad och att allt kan göras på ett transparent sätt.

best Running shoes brand | Women's Nike Air Max 270 trainers - Latest Releases