VMS ecosystem revisited

madbetty-animal-stories.jpg

Så här i slutet av 2013 inträffar två av våra aktiviteter samtidigt:

  • HP-Interex France ser slutresultatet av ett halvårs arbete och offentliggör de första resultaten från enkäten i Frankrike (Resultat från enkäten),
  • ör hela OpenVMS-gruppen sker en korrigering av meddelandet från 2013 och därmed ändras vissa uppgifter (brev till OpenVMS kunder indicant inklusive em till 8,4 år 2025, återkommer vi mer i detalj dessa korrigeringar).

Det är naturligtvis nödvändigt att analysera det nya meddelandet från HP i detalj, följa kunderna som berörs och besvara olika spörsmål. Vi måste också noggrant beakta de reaktioner som vi har fått in.

Men vi kan ändå lägga fram en mer generell vision.

Majoriteten av den franska allmänheten blev extremt upprörd av meddelandet i juni, och förtroendekrisen gentemot HP är också mycket utbredd. Aktörerna som uttalar sig är för det mesta medlemmar i stora eller mycket stora företag (metallindustri, transport, energi, finans), men små och medelstora företag ansluter sig också i kritiken.

För de förstnämnda handlar det om framtida industririsker eller om kostnader för känsliga verksamhetsområden. För de senare handlar det om en överlevnad för företaget.

Samtidigt visar HP:s meddelande om korrigering att de blivit något medvetna om begångna fel, och detta beror enbart på de häftiga reaktioner som kommit från kunder över hela världen. Men det är också slående hur svag den korrigering som genomförts är.

Man kan således fråga sig hur denna brist på överensstämmelse har kunnat uppstå. Vilket samband finns det mellan den ena sidans häftiga reaktioner och ett ganska milt ”gentleman agreement” från den andra sidan?

Man kan troligtvis söka efter svaret i själva ekosystemet OpenVMS.

Tekniska beslutfattare har goda kunskaper om systemet, men för verkställande direktörer är det visserligen ett viktigt hjälpmedel men också på många sätt sekundärt och föråldrat. Emellertid finns allmänheten, som vi kan ställa frågor till, i den tekniska sfären (vi har huvudsakligen förlitat oss på våra kontakter från TUD), medan HP:s beslutsfattare hellre lyssnar på sina kollegor inom storindustrin.

Vi anser att det föreligger en stor risk här: HP kan utan att egentligen vilja det förvärra ekosystemet OpenVMS:s strukturella divergens mellan vice direktörer och ledningen för informatik samt mellan storföretag och små och medelstora företag.

Men lägg märke till att även om det finns vissa problem så existerar OpenVMS-gruppen och HP har möjlighet att lyssna på dem. Det här är två positiva åtgärder och de ska tolkas som en uppmuntrande inledning.

Giftofvision - Sneakers search engine | nike team hustle d 8 toddler shoe store austin tx , cheap nike griffey for women pants girls kids DA8301-100 Release Date - clemson nike free trainer v7 2017 women